ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 2186 0004

น้ำกลั่น

ติดต่อผู้ขาย

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาของแบตเตอรี่ลดความร้อนและการระเหยของแบตเตอรี่ ป้องกันการผุกร่อนและเคลือบประสานแผ่นธาตุ ทำให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและยังใช้ประโยชน์ในการนำไปเป็นส่วนผสมหรือทำความสะอาดและใช้งานอื่นๆ อีกมากมายเนื่องจากเป็นน้ำที่กลั่นจากเครื่องกลั่นที่ได้มาตรฐาน

เติมแบตเตอรี่, รถโฟล์คลิฟ, ใช้ผสมเพื่อทำความสะอาดชิ้นงาน, ผสมอาหารสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์, ใช้สำหรับเติมในเครื่องอบเพื่อฆ่าเชื้อเครื่องมือต่างๆ