ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 2186 0004

แอลกอฮอล์

ติดต่อผู้ขาย

เป็นตัวทำละลายทั่วไป ใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการที่ต้องการความสะอาดสูง ใช้เช็ดล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ใช้ผลิตอาหารสัตว์

ใช้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ใช้ผลิตยา ใช้เป็นตัวสกัดสารต่างๆ จากพืชและอาหาร ฯลฯ
 - Alcohol 70%, Alcohol 75%

สินค้าที่เกี่ยวข้อง