ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 2186 0004

เฮกเซน

ติดต่อผู้ขาย

เฮกเซนเป็นสารอินทรีย์ระเหยชนิดหนึ่งที่นิยมใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ
 - การสกัดน้ำมันจากเมล็ดธัญพืชต่างๆ อาทิ ถั่วเหลือง เมล็ดฝ้าย ทานตะวัน เมล็ดข้าวโพด เป็นต้น

 - ใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมสี สีย้อม หมึกพิมพ์ กาว เป็นต้น
 - ใช้เป็นตัวทำละลายหรือสกัดสารในสมุนไพรต่างๆ
Naphtha (petroleum), hydrotreated light, diproply, gettysolv-b และhex

สินค้าที่เกี่ยวข้อง