ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 2186 0004

ไอพีโซล 100, ไอพีโซล 150

ติดต่อผู้ขาย

ใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรม

ใช้ในอุตสาหกรรมยาง สิ่งทอ และกระบวนการทางเคมีในการผลิตสารเคลือบผิว หมึกพิมพ์ สารทำความสะอาด และสารช่วยรักษาเนื้อไม้
 - light aromatic hydrocarbon Solvent naphta (Petroleum), light aromatic AB-9 Solvent naphtha Aromatic C9 Aromatic naphtha type I

สินค้าที่เกี่ยวข้อง