ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 2186 0004

โซเว้นท์ 1425

ติดต่อผู้ขาย

สารทำละลายในการผลิต

- ใช้ในอุตสาหกรรมสี, lacquer thinner สำหรับสีทาถนนที่ต้องการแห้งเร็ว
- เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมยาง โดยสามารถละลายได้ทั้งยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ
- ใช้ในอุตสาหกรรมหมึกพิมพ์ Textile และกระดาษ
NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT

สินค้าที่เกี่ยวข้อง