ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 2186 0004

เอ็มอีเค, เมทธิล เอทธิล คีโตน

ติดต่อผู้ขาย

ใช้เป็นตัวทำละลายสำหรับ Nitro cellulose, Cellulose, Aceto butyrate, Glyceryl phthalate resin, Vinyl copolymer resin, Polystyrene, Acrylic resin, Ester gum, Kauri, Manila, Rubber chloride.

 - ใช้ในแลคเกอร์, สี, ทินเนอร์, หมึกพิมพ์, ทำหนังเทียม, กาวยาง neoprene และbutadiene, ยาฆ่าแมลง
 - ใช้เป็นส่วนประกอบในน้ำยาลอกสี (Paint removers) และเป็น Dewaxing lubricating oils
 - ใช้เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์สารอินทรีย์อื่น ๆ เช่น Rubber accelerators และresins
 - Methyl ethyl ketone, Ethyl methyl ketone, 2 butanone (C4H8O)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง