ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 2186 0004

เมทานอล, เมททิลแอลกอฮอล์

ติดต่อผู้ขาย

- ใช้เป็นตัวทำละลายสำหรับแชล์ค
manila, cyclohexanone-formaldehyderesin, kauri
- ใช้ในการตรียมสารต่างๆ เช่น Acetone, glycerol, amines, isopropyl

ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ทำน้ำหอม, สีย้อม, หมึกพิมพ์, เครื่องสำอาง, เคมีซักล้างและทำ ความสะอาด, เภสัชกรรม, surface coating, nitrocellulose damping
 - methyl alcohol
 - methanol
 - wood spirit
 - wood naphtha
 - columbian spirit
 - colonial spirit
 - dyroxylic spirit

สินค้าที่เกี่ยวข้อง