ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 2186 0004

ไอโซ โพรพิล แอลกอฮอล์, ไอพีเอ

ติดต่อผู้ขาย

 - ใช้เป็นตัวทำละลาย สำหรับ แชล์ค manila, cyclohexanone-formaldehyderesin, kauri
 - ใช้ในการตรียมสารต่างๆ เช่น Acetone, glycerol, amines, isopropyl

ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ทำน้ำหอม, สีย้อม, หมึกพิมพ์, เครื่องสำอาง, เคมีซักล้างและทำ ความสะอาด, เภสัชกรรม, surface coating, nitrocellulose damping
 - I.P.A.
 - Isopropyl Alcohol
 - 2-Propanol
 - dimethyl carbinol
 - sec-propyl alcohol
 - petrohol
 - rubbing alcohol

สินค้าที่เกี่ยวข้อง