ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 2186 0004

จำหน่ายทินเนอร์ AA

จำหน่ายทินเนอร์ AAA

จำหน่ายทินเนอร์ 2K

จำหน่ายทินเนอร์ 4K

จำหน่ายทินเนอร์อะคริลิค

จำหน่ายทินเนอร์ 631

จำหน่ายทินเนอร์ 532

เพิ่มประสิทธิภาของแบตเตอรี่ ลดความร้อน

จำหน่ายน้ำยาเช็ดคราบไขมัน

จำหน่ายน้ำยาเช็ดคราบสติ๊กเกอร์

จำหน่ายน้ำยาล้างเล็บ

จำหน่ายน้ำยาลอกสายไฟ

จำหน่ายน้ำยาเช็ดคราบยางมะตอย

จำหน่ายน้ำยาลอกสี

จำหน่ายน้ำยาเชื่อมอะคริลิค

จำหน่ายน้ำยาล้างท่อแอร์

จำหน่ายเอทานอล, เอทิลแอลกอฮอล์ 

จำหน่ายน้ำมันสน

จำหน่ายน้ำมันซักแห้ง

จำหน่ายน้ำมันก๊าด

จำหน่ายอะซิโตน

จำหน่ายแอลกอฮอล์

จำหน่ายไอโซ โพรพิล แอลกอฮอล์ ไอพีเอ 

จำหน่ายเมทานอล, เมททิลแอลกอฮอล์ 

จำหน่ายเอ็มอีเค, เมทธิล เอทธิล คีโตน

จำหน่ายกลีเซอรีน

จำหน่ายเอ็มซี, เมทิลีนคลอไรด์

จำหน่ายเบนซินขาว

จำหน่ายโซเว้นท์ 1425

จำหน่ายโซลเว้นท์ 3040

จำหน่ายไอพีโซล 100, ไอพีโซล 150

จำหน่ายเฮกเซน

จำหน่ายโทลูอีน

เพิ่มประสิทธิภาของแบตเตอรี่ ลดความร้อน

จำหน่ายน้ำยาเช็ดคราบไขมัน

จำหน่ายน้ำยาเช็ดคราบสติ๊กเกอร์

จำหน่ายน้ำมันสน

จำหน่ายน้ำมันซักแห้ง

จำหน่ายน้ำมันก๊าด

จำหน่ายน้ำยาล้างเล็บ

จำหน่ายน้ำยาลอกสายไฟ

จำหน่ายน้ำยาเช็ดคราบยางมะตอย

จำหน่ายน้ำยาลอกสี

จำหน่ายน้ำยาเชื่อมอะคริลิค

จำหน่ายน้ำยาล้างท่อแอร์

จำหน่ายทินเนอร์ AA

จำหน่ายทินเนอร์ AAA

จำหน่ายทินเนอร์ 2K

จำหน่ายทินเนอร์ 4K

จำหน่ายทินเนอร์อะคริลิค

จำหน่ายทินเนอร์ 631

จำหน่ายทินเนอร์ 532

จำหน่ายอะซิโตน

บริษัท ยูสเวลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
       บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2534 ภายใต้ชื่อ ‘ห้างหุ้นส่วนยูสเวลล์’ โดยเริ่มดําเนินธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ ซึ่งในปัจจุบันได้เลิกประกอบกิจการแล้ว เนื่องจากกิจการมีความเจริญก้าวหน้าและมีการขยายตัวมากขึ้น จึงได้จัดตั้งกิจการในรูปแบบบริษัทจํากัดขึ้นมาใหม่ในปี 2538 ในนาม ‘บริษัท ยูสเวลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด’ ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น ทินเนอร์, แอลกอฮอล์, โชเว้นท์ ฯลฯ ต่อมาในปี 2549 ได้ ก่อตั้ง ‘บริษัท เนรมิต ทรานสปอร์ต จํากัด’ ประกอบธุรกิจเป็นผู้บริการขนส่งทุกประเภท และในปีถัดมา 2550 ได้ก่อตั้งบริษัท ไอราพต ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปเช่นเดียวกันกับบริษัท ยูสเวลล์ ดีเวลลอป เม้นท์ จํากัด เมื่อเวลาผ่านไปทางผู้บริหารนั้นได้เล็งเห็นถึงการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีขีดจํากัด การก่อกําเนิดของเสียที่มีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้รับกําจัดที่ ไม่ได้มาตรฐานและการกําจัดอย่างไม่ถูกวิธี ตลอดจนการลักลอบนําของเสียทิ้งจนสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนแก่ทุกๆคน

ผลิตและจําหน่ายเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงาน อุตสาหกรรมทั่วไป
       เคมีภัณฑ์ชนิดต่างๆ อาทิเช่น น้ำยาลอกสายไฟ ทินเนอร์ น้ำมันซักแห้ง น้ำยาลอกสติ๊กเกอร์ น้ำยาเช็ดคราบยางมะตอย น้ำยาเช็ดคราบแห้งไว สารโทลูอีน อะซิโตน เบนซินขาว โซลเว้นท์ 1425 การกําจัดและบําบัดสารเคมี - ของเสียที่ใช้แล้วและสแคปทุกชนิด พร้อมใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท 105,106 รับรีไซเคิลบําบัดสารละลาย กําจัดกากสี บําบัดนํ้ามันใช้แล้ว ฯลฯ เป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย ของ บริษัท ยูสเวลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
• โซลเว้นท์ 1425 เป็นของเหลวใส ไม่มีสี ใช้ในอุตสาหกรรมสี เป็นตัวทำละลาย
  ในอุตสาหกรรมยาง
• น้ำยาลอกสายไฟ ใช้ลอกสายไฟดดยที่ไม่ต้องมานั่งลอก เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
  ใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
• ทินเนอร์, จำหน่ายทินเนอร์ ตัวทำละลายที่ใช้สำหรับสีน้ำมันบางๆ มีการใช้อย่างแพร่หลาย
  มักนำมาใช้ผสมในสีประเภทต่างๆ เพื่อปรับความข้น หรือล้างทำความสะอาดอุปกรณ์
• น้ำมันซักแห้ง เหมาะสำหรับทำละลายสีแห้งช้า หรือผสมสีน้ำมัน ผสมสีรองพื้น
  ทำความสะอาดเสื้อผ้า
• น้ำยาลอกสติ๊กเกอร์ เหมาะสำหรับขจัดคราบกาว กำจัดคราบกาวติดแน่น บนผิววัสดุทุกชนิด
• น้ำยาเช็ดคราบยางมะตอย นอกจากที่จะขจัดคราบยางมะตอย
  และยังสามารถกำจัดคราบเเมลง
• น้ำยาเช็ดคราบแห้งไว จัดคราบที่ให้ความสะดวกสบายในการขจัดคราบ และยังแห้งไว
• สารโทลูอีน เป็นของเหลว ไม่มีสีมีความสำคัญในการเป็นตัวทำละลาย 
• อะซิโตน สารตัวทำละลายอินทรีย์ระเหยง่ายที่ไม่มีกลุ่มฮาโลจีเนตเต็ต นิยมใช้มาก
  สำหรับเป็นตัวทำละลาย แล้วใช้ในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
• เบนซินขาว น้ำมันเชื้อเพลิงช่วยเช็ดคราบน้ำมันที่ติดกับชิ้นงานโลหะให้ออกได้ดีนิยม
  ใช้สำหรับล้างเครื่องมือและชิ้นงาน